Υπηρεσίες
Services We Provide


Για να νικήσουμε την κρίση δημιουργήσαμε μία νέα κατηγορία στο www.elafile.net.

Τώρα στις σελίδες του elafile.net είναι δυνατόν να εξασφαλίστε την παρουσία σας χωρίς κόστος.

Κλαδέψαμε τις Δαπάνες φιλοξενίας  στις σελίδες μας.

Νέο πακέτο στο www.elafile.net

Προβολές στο διαδίκτυο

Εργαζόμαστε για την Προβολή σας στο Διαδίκτυο.

1ον Πακέτο εισαγωγής στο σύστημα: Ανάρτηση όλων των στοιχείων ΔΩΡΕΑΝ. Στην περίπτωση αυτή
καταγράφονται όλα τα στοιχεία σας, με εγγραφή σε μία Περιοχή-Πόλη και μία Κατηγορία-Υποκατηγορία,
χωρίς φωτογραφία και την δυνατότητα διασύνδεσης προς την ηλεκτρονική σας διεύθυνση..
Link

2ον Βασικό πακέτο elafile.net: Ανάρτηση Φωτογραφίας ή Logo σε μία Περιοχή-Πόλη και μία Κατηγορία-
Υποκατηγορία. Δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία σας με δυνατότητα διασύνδεσης προς την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση.
Link

3ον Αναλυτικό πακέτο: Δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία σας σε μία Περιοχή-Πόλη και μία Κατηγορία-
Υποκατηγορία. με δυνατότητα διασύνδεσης προς την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Εκτός από την αρχική
Φωτογραφία ή Logo δικαιούσθε, επί πλέον, τεσσάρων φωτογραφιών + κείμενο txt + παρουσίαση pdf.
Link

4ον Πακέτο on line chat: Επικοινωνία με τους πελάτες σας για την ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό
χρόνο, real time.
Link